Táncház

2015. április 24. péntek 17 óra

Bocskai István Oktatási Központ Aula

A belépés ingyenes!

A talpalávalót a Hungarikum Társulás zenekar szolgáltatja, táncmester: Sátori Júlia.

       

Szatmári, somogyi és moldvai táncok. Énektanulás, népi játékok.

Ünnepeljük együtt a Tánc Világnapját!

PÓTBEFIZETÉSI NAPOK (étkezés, busz)

2015. MÁRCIUS 2015. március 26.1200-1800

2015. ÁPRILIS 2015. április 23.1200-1800

2015. MÁJUS 2015. május 21.1200-1800

2015. JÚNIUS 2015. június 10. - 1200-1800

2015. június 11.730-1330

Tájékoztató első évfolyamosok beíratásáról

Időpontok: 2015.

április 16. (csütörtök) 8-19 óra

április 17. (péntek)      8-18 óra

Helye: A Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolája,

1. emelet 7. sz. tanterem

Tudnivalók a beíratáshoz:

Kérjük, hogy a postai úton kiküldött felvételi határozat értelmében felvételt nyert gyermekek szülői (törvényes képviselői) a beíratkozáskor az alábbi okmányokat, dokumentumokat hozzák magukkal:

  • Születési Anyakönyvi Kivonat
  • érvényes lakcím igazoló kártya
  • TAJ – kártya
  • óvoda által kiállított óvodai jogviszony igazolás
  • óvoda által kiállított iskolai érettségről szóló óvodai szakvélemény
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról keletkezett iratok
  • oltási kiskönyv másolat (Védőnői Szolgálattól)
  • 5, vagy 6 éves kori státuslap (Védőnői Szolgálattól)

A gyermek egészségügyi törzslapját az Iskolavédőnői Szolgálat kéri ki a körzeti Védőnői Szolgálattól.