PÓTBEFIZETÉSI NAPOK (étkezés, busz)

2015. MÁRCIUS 2015. március 26.1200-1800

2015. ÁPRILIS 2015. április 23.1200-1800

2015. MÁJUS 2015. május 21.1200-1800

2015. JÚNIUS 2015. június 10. - 1200-1800

2015. június 11.730-1330

Tájékoztató első évfolyamosok beíratásáról

Időpontok: 2015.

április 16. (csütörtök) 8-19 óra

április 17. (péntek)      8-18 óra

Helye: A Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolája,

1. emelet 7. sz. tanterem

Tudnivalók a beíratáshoz:

Kérjük, hogy a postai úton kiküldött felvételi határozat értelmében felvételt nyert gyermekek szülői (törvényes képviselői) a beíratkozáskor az alábbi okmányokat, dokumentumokat hozzák magukkal:

  • Születési Anyakönyvi Kivonat
  • érvényes lakcím igazoló kártya
  • TAJ – kártya
  • óvoda által kiállított óvodai jogviszony igazolás
  • óvoda által kiállított iskolai érettségről szóló óvodai szakvélemény
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról keletkezett iratok
  • oltási kiskönyv másolat (Védőnői Szolgálattól)
  • 5, vagy 6 éves kori státuslap (Védőnői Szolgálattól)

A gyermek egészségügyi törzslapját az Iskolavédőnői Szolgálat kéri ki a körzeti Védőnői Szolgálattól.

Tisztelt Támogatóink!

A HALÁSZTELKI BOCSKAI ISTVÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET

köszönettel veszi adójuk 1%-nak felajánlását!

Egyesületünk elsősorban a Bocskai István Református Oktatási Központ szerteágazó oktatási-nevelési munkáját hívatott támogatni, kiegészíteni olyan, gyermekeink javát szolgáló tevékenységekkel, amelyek egy része túlnyúlnak az intézmény szervezési lehetőségein. Ezzel együtt hidat kíván építeni az Iskola, településünk történelmi egyházainak közösségei, valamint azon civil szervezetek közé, amelyek szintén részt szeretnének vállalni megfogalmazott céljaink megvalósításában. Egyesületünk tevékenységéről részletes tájékoztatás a www.bocskai.halasztelek.hu  / Egyesület oldalon található.

Az 1% felajánlásához szükséges adószám:

18725966-1-13

Bankszámla száma: 17000019-12479856

Sipos Attila

elnök